0
0 €

Produkt byl vložen do košíku

Odstoupení od smlouvy / Vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží v původním stavu, nerozbalené, může jej kupující vrátit do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel. Pokud je kupujícím právnická osoba, tato nemá nárok na vrácení zboží.

 

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

  • a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
  • b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  • c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
  • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  • prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.

 

V případě spotřebního zboží (např. Struny, brnkátka, čistící prostředky, apod.) Lze uplatnit odstoupení od smlouvy pouze pokud kupující dodá zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebení, neznečištěný a nepoužité.

 

Kupující je povinen seznámit prodávajícího o jeho záměru odstoupit od smlouvy e-mailem na adresu: info@myukulele.cz, kde uvede číslo objednávky a datum jejího vytvoření. Do e-mailu přiloží vyplněný a podepsaný formulář o odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zde: Formulář na odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

 

Zboží i s přiloženým formulářem na odstoupení nám prosím zašlete na adresu:

 

Ample, s.r.o.

Kpt. M. Uhra 72/24

907 01 Myjava

Slovensko

Kontaktná osoba: Slavomír Smolík

Tel.: +421 944 288 332

 

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14(30) denní lhůty.

 

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

 

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

Kupující je povinen nejpozději do 14(30) dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

 

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

 

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním.

 

Zboží nám prosím podle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem, kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak našemu uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nedostatečným balením. Uvedené možnosti nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že zodpovídáte za stav, v jakém k nám zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě od Vás k nám) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

 

 

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s tím, že je můžeme používat. Více informací.

Souhlasím